Історія закладу освіти

Ця історія розпочинається ще в 1982 році, цього ж року 1 вересня для всіх школярів були відчинені двері новенької, ще із запахом фарби, школи. Перший випуск 11-класників відбувся у 1983 році.

За 30 років свого існування школа прийняла і випустила чимало гарних людей, адже покликання кожного вчителя,який приходить у цю школу - виховати гарних людей.

/Files/images/DSC01279.JPG

Школа працює над проблемою:

«Вивчення типів проблемних ситуацій та застосування набутих знань на практиці»

Головні напрямки діяльності закладу:

- Забезпечити сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, культурного ставлення особистості кожного учня, досягнення ним рівня освіченості відповідного ступеня навчання, розвиток потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;

- Виховання духовно багатої, гуманної, вільної, рівноправної, відповідальної, толерантної, демократичної особистості;

- Формування рис громадськості української держави, духовності, фізичної досконалості, моральної, художньої, естетичної та трудової культури;

- Впровадження активних форм і методів навчання учнів та вчителів. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу;

- Підготовка молоді до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах, уміти планувати стратегію власного життя, визначати своє життєве кредо й свій стиль.

У складі школи функціонують:

- Методична рада;

- Методичні об’єднання вчителів;

- Творча група вчителів природничо-математичного циклу;

- Методичне об’єднання класних керівників;

- Рада школи;

- Учнівський парламент.

В школі працює 10 вчителів

Із них:

Старший вчитель – 1 особа

Вчитель вищої категорії – 1 особа

Вчитель I категорії – 5 осіб

Вчитель II категорії - 1 особа

Спеціаліст – 3 особа

Вищу освіту мають – 7 вчителів

За віком :

до 30 років – 3 особb

до 50 років - 3 особи

до 60 років – 3 осіб

В 2016 – 2017 навчальному році в школі навчається- 53 учні.

Всього класів – 9, з них:

1-4 класи – 4

5-9 класи – 5

Характеристика контингенту учнів:

За статтю: чоловіча - 28

жіноча – 25

Окремі категорії:

Діти, що постраждали від аварії на ЧАЄС - 0

Діти - сироти та позбавлені батьківського піклування - 0

Напівсироти - 8

Діти - інваліди - 0

Малозабезпечені - 6

Неблагонадійні сім’ї - 3

З девіантною поведінкою - 0

Багатодітні - - 6

Учні, що підвозяться до школи -

с. Ленінка - 5

с. Орлова Балка - 3

с. Брусівка - 13

Для забезпечення навчальної діяльності в школі обладнано:

- 1 комп’ютерний клас;

- 12 класних кімнат;

- 1 спортивний зал;

- 1 спортивний майданчик;

- бібліотека:

Книжковий фонд - 5873

Фонд підручників - 1512

Періодичних видань - 3

Загальна площа всіх приміщень - 1096 кв.м

Школа працює в І зміну, початок занять о 8.30, закінчення 7 уроку – о 14.55.

Тривалість уроків: 1 клас – 35 хвилин

3 – 4 класи – 45 хвилин

5 - 9 класи – 45 хвилин

Для забезпечення належної організації гарячого харчування є 1 велика перерва - 20 хвилин.

Гарячим харчуванням охоплені всі учні школи.

В школі працює 8 гуртків зокрема:

Назва гуртка, секції

День проведення

Керівник

гуртка

1

„Скарбниця”

Середа

(1 і 3т)

Вишенська Н.О.

2

Секція по футболу

Середа

Прокопчук Є.М.

3

„Виразного читання»

Четвер

(2 і 4т)

Янишевська
І.П.

4

„Юний математик”

Вівторок

(2 і 4т)

Турчина Л.Г.

5

„Умілі руки”

П’ятниця

(1 і 3т)

Фігура О.О.

6

„Бабусина скриня”

Понеділок

(2 і 4т)

Бурішинець
О.Т.

7

„Юний казкар”

П’ятниця

(1 і 3т)

Корольова А.П.

8

Екологічний

Вівторок,

П’ятниця

Кобильник Є.О.

Досягнення школи за 2016-2017роки:

- Удосконалення системи роботи закладу;

- Випуск 3 буклетів з описанням передового педагогічного досвіду вчителів вищої категорії;

- Випуск 1 презентації на диску вчителя, щоі має звання;

- Зайняті призові місця у районних змаганнях по спорту;

- Зайняте 1 місце вчителем математики Турчиною Л.Г. у районному конкурсі "Вчитель року - 2016" та участь у обласному конкурсі ;

- Обладнання сучасного комп’ютерного класу;

- Друковані праці вчителя математики Турчиної Л.Г.;

- Робота наукового товариства;

- Впровадження «Єдиного методичного дня» для батьків;

- Утворення чіткої системи вивчення і впровадження науково – педагогічної проблеми.

Методична робота школи

Педагогічна рада

Методична рада

Теоретичний семінар

Психолого-педагогіч-

ний семінар

М.О. вчителів

початкових класів

М.О. вчителів гума-

нітарного циклу

М.О. класних

керівників

Індивідуальні та гру-

пові наради та консу-

льтації

В цілому рівень педагогічної майстерності вчителів зріс в цьому відіграла роль система методичної роботи, яка була сконцентрована навколо методичної проблеми: « Розвиток творчих здібностей у різних видах навчальної діяльності».

Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам різних категорій вчителів. В школі працює методична рада, метою якої є забезпечення систематичного та кваліфікованого керівництва методичною роботою в школі.

Завдання Ради методичного кабінету:

1. Створення умов для самостійної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх науково-методичною літературою.

2. Організація консультацій з питань фахової підготовки, методики викладання предметів.

3. Організація тематичних виставок, педагогічних читань, творчих звітів.

4. Сприяння впровадження у практику ППД, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

5. Організація наставництва, стажування молодих вчителів.

6. Проведення науково-практичних семінарів.

Методична нарада вчителів

Шкільний методичний кабінет сприяє впровадженню в практику роботи вчителів передового педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та нових освітніх технологій: а) особистісно-зорієнтоване навчання; б) технології партнерства; в) продуктивного навчання; г) інші. Методична робота з педагогічними працівниками реалізується в основному через традиційні колективні та індивідуальні форми її організації. Основною колективною формою методичної роботи в школі є МО. Головною функцією яких є ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку освіти, перспективним педагогічним досвідом, постійне підвищення їхнього загальнокультурного рівня. В школі працює три ШМО: початкових класів (керівник корольова А.П.), класних керівників 5-9 класів (керівник Кобильник Є.О.), гуманітарного циклу (керівник Янишевська І.П.), а також психолого-педагогічні семінари(керівник Фігура О.О.).

Індивідуальні форми роботи охоплюють наставництво, консультування, самоосвіту. На початку року було проведене діагностування вчителів, а також індивідуальні співбесіди по вибору методичних тем та планування роботи на новий навчальний рік. ШМК постійно проводить роботу з кадрами: контролює, аналізує та регулює, організовує методичну допомогу. Були організовані конкурси „На кращу методичну розробку” у листопаді місяці та «Найкращий класний керівник» у грудні ; проводилися відкриті уроки і відкриті заходи, круглі столи, аукціони педагогічних ідей, де прийняли участь всі вчителі школи. Організовуються і проводяться шкільні предметні олімпіади, працює школа молодого вчителя.

Всі вчителі були задіяні в роботі ШМО. МО вчителів початкових класів працює над проблемою: „Розвиток пізнавальної активності та самостійності учнів через активізацію мислення”. МО класних керівників працює над проблемою: „Модернізація виховної роботи з метою формування компетентної національно свідомої особистості”. МО вчителів гуманітарного циклу працює над проблемою: ”Розвиток творчих здібностей учнів в умовах креативного навчання на уроках предметів гуманітарного циклу”. Крім запланованих засідань ведеться міжсесійна робота: проведення відкритих виховних заходів і уроків, їх обговорення, обговорення новин педагогічної преси. Засідання ШМО носять традиційний і нетрадиційний характер: лекції, семінари, ігри, диспути, години спілкування, мозкові штурми, обмін досвідом, тренінги і т.п. Вчителі беруть участь у підготовці і проведенні масових заходів, семінарів, виставок, конкурсів, дають відкриті заходи, обговорюють норми і критерії оцінювання учнів. В кінці року кожне ШМО виробляє рекомендації по проблемі над якою працювали в даному навчальному році.

Кiлькiсть переглядiв: 252

Коментарi